Przyczyny występowania padaczki

W prawie połowie przypadków przyczyna występowania padaczki jest nieznana z uwagi na brak przesłanek co do uchwytnego lub przypuszczalnego podstawowego schorzenia mózgu. Przyczyny są bardzo różnorodne zarówno wrodzone jak i nabyte, a także w  bardzo rzadkich przypadkach genetyczne. Głównymi nabytymi czynnikami powodującymi napady padaczkowe są: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, zatrucia, choroby przemiany materii, oraz udary mózgu. Dużą grupę stanowią także padaczki samoistne, których przyczyny nie można ustalić. Środowisko chorych na padaczkę w Polsce liczące ponad 400 tys. osób ma szczególnie ograniczone możliwości uczenia się, zdobywania wiedzy, zawodu, uzyskania pracy i jej utrzymania. Nadal w społeczeństwie panują mity i przesądy dotyczące epileptyków pochodzące ze średniowiecza. Praca i nauka dla chorych na padaczkę są podstawą rehalibitacji. Jest to problem nie tylko humanitarny lecz także ekonomiczny gdyż chorzy na padaczkę pracując mogą dobrze służyć gospodarce narodowej poprzez swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Obecnie chorzy są odtrącani, izolowani, i dyskryminowani we wszystkich sferach życia publicznego. Pozbawiani są awansu w zakładach pracy i społeczeństwie. Dlatego od 1985 roku działa Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Padaczkę, które pragnie prawnego uregulowania praw ludzi chorych na epilepsję.