Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

LISEK BARBARA -PREZES ZARZĄDU

TERESA TELENDA – WICEPREZES ZARZĄDU

CHOJAK ANNA – SKARBNIK ZARZĄDU

ZYGMUNT TELEJKO- SEKRETARZ ZARZĄDU