Cele Stowarzyszenia

1. Integracja ludzi chorych na padaczkę między sobą z ludżmi zdrowymi.

2. Wspieranie psychicznie  członków w chorobie oraz wspieranie ruchu samopomocy mającej na celu zespolenie  środowiska chorych przeciwdziałające uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia,bezradności itp.

3. Organizowanie spotkań z lekarzami zajmującymi się padaczki i kierowanie chorych do odpowiednich lekarzy (neurolodzy, epileptolodzy)

4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz  samorządowych tj. UM. MOPS. PCPR. ZUS. itp.

5. Prowadzenie prac propagandowo informatycznych mających na celu uświadamianie całego społeczeństwa o tym co to takiego epilepsja, jak obchodzić się z ludżmi chorymi i o problemach związanych z nią (dyskryminacja)

6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w celu umożliwienia wypoczynku i regeneracji sił chorym.

7. Organizowanie wycieczek, ognisk, imprez kulturalnych itp. dla członków Stowarzyszenia i nie tylko.