Archiwum miesięczne: Październik 2013

Paź 17

WAŻNA INFORMACJA

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA PADACZKĘ I ICH PRZYJACIÓŁ – DRGAWKA  JEST NIEZALEŻNYM STOWARZYSZENIEM OD BIAŁEGOSTOKU ORAZ JEGO JEDNOSTEK TERENOWYCH , Z KTÓRYMI NIE PROWADZI ŻADNEJ WSPÓŁPRACY.  Serdecznie dziękujemy dotychczasowym darczyńcom 1% , ale ponieważ jesteśmy nowym Stowarzyszeniem to w danej chwili nie posiadamy praw pożytku publicznego i nie możemy być wspierani 1% przez okres …

Kontynuuj czytanie »

Paź 13

II Lubelski przegląd rękodzieła i twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych 2013

Polski Związek Emerytów i Inwalidów oddział Lublin wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury zorganizował II Lubelski przegląd rękodzieła i twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych 2013r. Nagrody i wyróżnienia dostali : Barbara Lisek – nagroda Ania Chojak – wyróżnienie Patryk Mizerski – wyróżnienie są to osoby z Lubelskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół- DRGAWKA.

Paź 13

Oficjalne rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia

Dnia 10.10.2013r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie działalności LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH na PADACZKĘ i ICH PRZYJACIÓŁ – DRGAWKA przy udziale władz i lekarzy oraz Radia Lublin w spotkaniu między innymi wzieli udział dyrekcja Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych : Dyrektor Joanna Olszewska i Wicedyrektor Sławomir Skowronek ,prof. Zbigniew Stelmasiak , prezes Lfoon Alicja Jankiewicz  oraz …

Kontynuuj czytanie »

Paź 03

Gratulacje

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół – DRGAWKA  pragnie pogratulować Panu Matuszowi Urbańskiemu dostania się na studia . Życzmy samych dobrych  wyników w nauce – Zarząd i członkowie Stowarzyszenia.

Paź 03

Wiersz „Drgawka”

Drgawka z chorych na padaczkę powstała, Aby powstać 15-tu założycieli miała. Jednego dnia decyzję podjął oddział, złożył podpisy i formularze i do sądu oddał. Oddział Lubelski nagle został rozwiązany , Przez Panów Darka i Tadeusza zlikwidowany. Obu Panom DRGAWKA serdecznie dziękuje, Za likwidację Oddziału ,a DRGAWKA do pracy się szykuje. Już nie mamy czapy z …

Kontynuuj czytanie »