«

Lut 26

Przyjazne Konkursy rozstrzygnięte

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół „Drgawka” po raz kolejny  wyróżniło osoby wspierające działalność Stowarzyszenia i jego podopiecznych. Wyróżnienia przyznano w kategoriach: Przyjazny Pracownik Służby Zdrowia (6 osób), nowa kategoria Lekarz Duszy (2 osoby), Przyjazny Urzędnik (15 osób) oraz Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnością (21 osób).

W tym roku Stowarzyszenie obchodzi 11-lecie swojej działalności. Przez ten czas skutecznie działało na rzecz integrowania osób w chorobie z ludźmi zdrowymi, organizowania spotkań z lekarzami zajmującymi się leczeniem padaczki oraz edukacji społecznej.

Tytuł Przyjazny Pracownik Służby Zdrowia za 2023 rok otrzymali:

 1. Jacek Gawłowicz
 2. Mariola Teterycz
 3. Dorota Misztal-Poleszczuk
 4. Mariusz Paszko
 5. Barbara Wybraniec
 6. Małgorzata Skowronek

Tytuł Lekarz Duszy otrzymali:

 1. Ks. Mariusz Nakonieczny
 2. Ks. Bogdan Suszyło

Tytuł Przyjazny Urzędnik za 2023 rok otrzymali:

 1. Katarzyna Fus
 2. Sławomir Skowronek
 3. Janusz Iwanicki
 4. Joanna Olszewska
 5. Marta Kliczka
 6. Benon Bujnowski
 7. Anna Rejmak-Konopska
 8. Marcin Nowak
 9. Małgorzata Toczko
 10. Łukasz Tyzo
 11. Dyrekcja Kuriera Lubelskiego
 12. Andrzej Antoniewski
 13. Grzegorz Kuter
 14. Joanna Cholewa
 15. Magdalena Miąc

Tytuł Przyjaciel Osoby z Niepełnosprawnościami:

 1. Małgorzata Genca
 2. Magdalena Zawadzka-Lewicka
 3. Małgorzata Dobiecka
 4. Dzieci z Przedszkola nr 74
 5. Małgorzata Mielecka
 6. Ewa Gąsior
 7. Danuta Strzelec
 8. Barbara Gawryjołek
 9. Kamil Jerzyk
 10. Marian Pędzisz
 11. Ewa Mazur
 12. Kamila Horoszkiewicz
 13. Barbara Lisek
 14. Teresa Telenda
 15. Urszula Porębska
 16. Anna Węzka
 17. Iwona Rodzoś
 18. Jacek Dzikowski
 19. Małgorzata Boczek
 20. Basia Porębska
 21. Anna Chojak